Privacyverklaring (vervolg 3)
 
 
Artikel 9 – Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden.
 
Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van VM drone service voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met VM drone service voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van VM drone service en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
 
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na.
 
 
Artikel 10 – Rechten van de gebruiker
 
De gebruiker kan zijn rechten ten allen tijde uitoefenen door een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Boonhofstraat 25, 2480 Dessel.
 
 
Artikel 11 – Cookies
 
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze Site:
-Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
-Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze Site op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van deze Site. We kunnen niet zien wie de Site bezoekt en vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de gebruiker akkoord te gaan met het gebruik van cookies.
 
 
Artikel 12 – wijziging van het Privacybeleid
 
VM drone service behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen
 
klik hier voor het vervolg van deze privacyverklaring