Privacyverklaring (vervolg 1)

 
Artikel 3 – Verantwoordelijkheden
 
VM drone service is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Site waardoor de Site of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de Site is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de Sites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
VM drone service is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
-Vanwege het gebruik van de Site of diensten toegankelijk via internet
-Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 
VM drone service is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de Site. U zult zich onthouden van iedere actie tegen VM drone service als gevolg hiervan.
 
Indien VM drone service betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze Site is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 
 
Artikel 4 – het verzamelen van persoonsgegevens
 
Het gebruik van deze site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijk gegevens. Hieronder wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 
 
Artikel 5 – Doel van de verwerking van persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u.
 
 
 
 
 
 
Klik hier voor het vervolg van deze privacyverklaring